apostroika.ru

–.

.

. , , , , . 24 . , , . 1 , . , , .

:

— 1 ,

— 1 ,

— 2 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .