apostroika.ru

–.

.

, , , .

, , , , . , , , , ( ), , ( 15 % — 5  1  ).

. . , . , .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .