apostroika.ru

–.

.

, , . , . , , , . 1 , .

:

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 2 ,

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 2 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .