apostroika.ru

–.

« ».

, , , , , . , , , , , , . .

, , , , , , , , , . .

:

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 1/2 ,

— 7 . .,

— 5 ,

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .