apostroika.ru

.

?

|| () || , ().

40          50          1.0-1.5.

–                       100         3.0-3.5.

–                       200         6.5-7.0.

–                       250         8.0-9.0.

–                       500         15.0-18.0.

             100         3.5-4.0.

     100         1.0.

          200         3.0-3.5.

–                        300         3.5-4.0.

–                        400         4.5-5.0.

:

– (, .);

– (, );

– , , , .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .